Заява про заборону передачі персональних даних третім особам

Головному лікарю 

КУ ”Дитяча міська поліклініка №__”
копія:  Уповноваженому Верховної Ради України

з прав людини Денісовій Л.Л.

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

від  (ПІБ батьків)________________

________________________________

м. (назва міста), вул. ____________________

тел. ____________________________

ЗАБОРОНА

на передачу конфіденційних персональних даних

У відповідності до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, ст. 7 Закону України “Про захист персональних даних” встановлюється заборона обробки даних, що стосуються здоров’я, такі дані можуть оброблятися тільки медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я чи фізичною особою – підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Інформація про стан здоров’я, отримані або не отримані ліки та лікарські процедури захищається лікарською таємницею (ст. 40 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).

Я, __________________________________________________, категорично забороняю передавати конфіденційні дані моїх дітей ______________________________________, ___.___20___ р.н. та ______________________________________, ___.___20____р.н.  про стан здоров’я, результати медичних оглядів, обстежень, лабораторних аналізів, встановлених діагнозів та призначеного лікування, діагностичних та профілактичних медичних процедур (в тому числі інформацію про профілактичні щеплення) юридичним чи фізичним особам, що не мають права обробляти персональні дані медичного характеру.

Загрозу суспільству представляє лише хвора особа, і лише на період, коли хвора особа є джерелом розповсюдження збудника хвороби. Факт захворювання, встановлення діагнозу та періоду небезпечності визначається кваліфікованими медичними працівниками за результатами обстежень та лабораторних аналізів і підтверджується відповідним документом.

Будь-які обмеження прав здорової особи на підставі обробки персональних медичних даних неприпустимі!

За незаконне поширення конфіденційних персональних даних передбачено відповідальність ст. 182 Кримінального кодексу України.

За незаконне розголошення лікарської таємниці передбачено відповідальність ст. 145 Кримінального кодексу України.

В разі встановлення фактів правопорушень – вони будуть оскаржені в судовому порядку.

Дата                                             Підпис