Заява у поліцію про самоправство та незаконну відмову директора прийняти документи на зарахування

Начальнику

РВ НП

(назва населеного пункту)

Від ПІБ батька / матері

Адреса, телефон

Заява про кримінальне правопорушення

(Дата, час) я, батько / матір ПІБ та дата народження дитини, прийшов / прийшла до (назва навчального закладу), щоб надати документи на зарахування моєї дитини ПІБ до 1 класу згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України наказом №367 від 10.05.2018.

Мені було протизаконно відмовлено у прийнятті документів, від мене вимагались документі, що відсутні у п. 4 зазначеного Порядку (перелік документів), необхідних для вступу до 1 класу навчального закладу.

Таким чином, директором (назва навчального закладу) здійснено самоправство (ст. 356 КК України) та незаконно відмовлено у прийнятті до навчального закладу (ст. 183 КК України), чим порушено право моєї дитини ПІБ на освіту, визначене ст. 53 Конституції України.

Конституційний Суд України у рішенні № 5-рп/2004 від 04.03.2004 зазначив: «Таким чином, виходячи із змісту поняття “доступність”, яке вживається у положеннях Основного Закону України відповідних законах про освіту, інших нормативно правових актах,  Конституційний Суд України вважає, що доступність освіти за конституційно-правовим смислом необхідно розуміти так, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості реалізувати це право».

Відповідно статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» гарантує здобуття повної загальної середньої освіти всім громадянам України, причому незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я.

За ст. 183 КК України,  Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності – карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За ст. 356 КК України, Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

         За приписами п. 1 ч. 2 ст. 56 КПК України, потерпілий має право на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим.

Частина 1 статті 218 КПК України закріплює, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 55, 56, 214, 218 КПК України,-

ПРОШУ:

1.Прийняти мою заяву про кримінальне правопорушення та зареєструвати її у журналі єдиного обліку.

2. Невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання цієї заяви, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом самоправства, передбаченого ст. 356 КК України та незаконної відмови у прийнятті до навчального закладу, передбаченого ч.1 ст. 183 КК України.

3. Розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства.

4. Залучити мене до провадження як потерпілого та вручити пам’ятку про процесуальні права і обов’язки.

5. Провести необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

_____________2020                               Підпис                                П.І.П.