Заява про зарахування до школи

Директору

(назва освітнього закладу)

Від ПІБ батька / матері,

Адреса, телефон

Ел. пошта

Заява

про зарахування до закладу освіти

Прошу зарахувати мою дитину ПІБ та дата народження дитини до 1 класу (назва освітнього закладу), який (яка) фактично проживає чи перебуває за адресою:___________________________________________________________________ на __денну очну__ форму здобуття освіти.

Повідомляю про: 

наявність права на першочергове зарахування так / ні (підкреслюєте) ________________________________ *назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території закладу освіти*

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри так / ні (підкреслюєте) ______________________________ *ПІБ брата / сестри*

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти так / ні (підкреслюєте) ______________________________ *ПІБ та посада одного з батьків*

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти так / ні (підкреслюєте

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі так / ні (підкреслюєте

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу ___________________________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної у цій заяві та у доданих до заяви документах.

Додатки:

  • Копію свідоцтва про народження ПІБ дитини
  • Медичну довідку форму 086-1/о
  • Копію паспорту матері / батька (або інший документ, що підтверджує прописку / реєстрацію) – *не вимагається Порядком, але, якщо Ви йдете до школи за місцем проживання, краще подати*

За переліком згідно з п. 4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року №367)

Дата                                                                                                                    Підпис