You are currently viewing ЗАЯВА про заборону проведення вакцинування

ЗАЯВА про заборону проведення вакцинування

заклад

Від: ПІП

Адреса:

ЗАЯВА

про заборону проведення вакцинування

Звертаю вашу увагу, що в Україні діють положення Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Так, передумовою будь-якого медичного втручання є отримання відповідної на те інформованої згоди пацієнта. Під інформованістю слід розуміти те, що медичний працівник перед початком медичного втручання надав пацієнту у доступній формі інформацію про стан здоров’я пацієнта, мету проведення запропонованих досліджень, лікувальних заходів, наявність ризику для життя і здоров’я. Винятком є невідкладні випадки, коли існує реальна загроза життю пацієнта. У таких випадках отримання згоди пацієнта на медичне втручання непотрібне.

Стосовно відмови від будь-якого медичного втручання, то таке право має будь-який громадянин України, що набув цивільної дієздатності.

27 січня 2021 року у резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, часником якої є України, зазначено: «Вакцини проти COVID-19: етичні, правові і практичні питання»: «вакцинація проти коронавірусу повинна проводитися на добровільних засадах, і жодні політичні соціальні та інші обставини не повинні примушувати громадян пройти щеплення

Відповідно до ст. 28 Конституції України: «Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам».

Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про захист населення від Інфекційних хвороб» будь-яка особа та (або) її законні представники мають неодмінне право відмовитися від обов’язкових профілактичних щеплень.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» – обов’язково необхідна згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування.

Зважаючи на вищевикладене, ЗАЯВЛЯЮ

1 – я відмовляюсь та забороняю проводити будь-яке вакцинування

2 – повідомляти заздалегідь мене про проведення будь-яких медичних заходів.

Дата: Підпис:

Посиланна: