Заява про надання витягу з наказу про зарахування до школи

Заява п

Директору

(назва освітнього закладу)

Копія: Департамент освіти і науки

(назва населеного пункту)

Копія: відділ прокуратури

(назва населеного пункту)

Від ПІБ батька / матері,

Адреса, телефон

Заява

(Дата, час) я, батько / матір ПІБ та дата народження дитини, прийшов / прийшла до (назва навчального закладу), та надав /ла документи на зарахування моєї дитини ПІБ до 1 класу згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України наказом №367 від 10.05.2018, а саме:Копію свідоцтва про народження ПІБ дитини

1)     Копію свідоцтва про народження ПІБ дитини

2) Медичну довідку форму 086-1/о

3) Копію паспорту матері / батька (або інший документ, що підтверджує прописку / реєстрацію) – *не вимагається Порядком, але, якщо Ви подавали, то пишіть*

4) інші документи (якщо подавали)

Згідно з вказаним Порядком, прошу надати витяг з наказ про зарахування моєї дитини до 1 класу школи № …. м. … .

Дата                                                                                                                    Підпис