You are currently viewing Відповідь президента на петицію проти законопроєкту 3625

Відповідь президента на петицію проти законопроєкту 3625

Яким вводиться примусове застосування медичних процедур до дітей всупереч відмови їх батьків. У відповіді викладено алгоритм прийняття закону. Не висвітлено позицію гаранта Конституції та не надано відповідь по суті порушених питань. Втім, положення, викладені в петиції, не оскаржено. https://petition.president.gov.ua/petition/99974 П.С. Якщо відповідь не відкривається, спробуйте зайти на сайт петицій та знайти петицію та відповідь на неї

Відповідь президента на петицію проти законопроєкту 3625

Відповідь Президента України на
електронну петицію № 22/099974-еп
«Не допустити прийняття
законопроекту № 3625 від 10.06.2020»,
розміщену на вебсайті Офіційного
інтернет-представництва Президента
України 01.07.2020 громадянином
В.В. Хоровцем

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону
України «Про звернення громадян» на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України була розміщена електронна петиція
№ 22/099974-еп «Не допустити прийняття законопроекту № 3625 від
10.06.2020», ініційована громадянином В.В.Хоровцем, яку підтримали понад
25 000 громадян.
Згідно з положеннями Основного Закону України Україна є правовою
державою (стаття 1), де визнається і діє принцип верховенства права
(стаття 8); органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19).
За статтею 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у
Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам
України та Кабінетові Міністрів України.
Законодавча процедура, зокрема порядок внесення та розгляду проектів
законів парламентом, підготовка прийнятих законів до направлення на підпис
Президенту України тощо, визначається затвердженим Законом України від
10.02.2010 № 1861 Регламентом Верховної Ради України (стаття 1, Розділ IV
Регламенту).
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному вебпорталі Верховної
Ради України, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення прав та інтересів дітей, а також осіб, визнаних
недієздатними, у сфері охорони здоров’я (реєстр. № 3625), внесений Кабінетом
Міністрів України 10.06.2020, очікує розгляду у першому читанні (16.07.2020
надано подання головного Комітету про розгляд).
Визначений головним Комітет Верховної Ради України з питань
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування ухвалив рішення
рекомендувати ВРУ включити законопроект (реєстр. № 3625) до порядку
денного четвертої сесії ВРУ ІХ скликання та за результатами розгляду в
першому читанні прийняти за основу з урахуванням викладених у Висновку
до законопроекту пропозицій Комітету (протокол засідання зазначеного
Комітету від 15.07.2020 № 41).
Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 01.09.2020 № 828
«Про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання» зазначений проект Закону включений до порядку денного.
Прийняття законів належить виключно до повноважень парламенту
(пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України).
Відповідно до наданих Основним Законом України повноважень
(стаття 94) Глава держави після отримання прийнятого Верховною Радою
України закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює,
або повертає із вмотивованими пропозиціями до парламенту для повторного
розгляду.

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ