Відмова від щеплень в пологовому будинку

Головному лікарю пологового будинку № …,

п. <П.І.Б головлікаря>

………………………………………

………………………………………

вагітної

<П.І.Б. мами>

Заява

Я, <П.І.Б матері>, заявляю про відмовувідусіхпрофілактичнихщеплень, від введення вітаміну К, а також відінших процедур, пов’язанихізвведенням в організмсторонніхречовинабоіонізуючихвипромінюваньмоїйновонародженій дитині.

1) Відмовляюсявідвакцинацій та біопробчерез наявність у їхньомускладі одного (у деякихвипадках – декількохвідразу) з токсичнихкомпонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу. За результатами міжнароднихдослідженьціречовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, рака, Синдрому РаптовоїДитячоїСмертності.

2) Відмовляюсявідможливого введення вітаміну К через наявність у складі препаратів, що його містять, Полісорбату 80, що є токсичним складником, а також через зафіксовані випадки збільшення рівня білірубіну та інші побічні реакції після введення цього препарату.

Дана відмова є обміркованим і зваженимрішенням, прийнятим на підставі детального і усебічноговивченняпитань, пов’язаних з вакцинацією, особистогодосвіду і цілкомвідповідає нормам діючогозаконодавства, у тому числі:

а) ст.19 ЗагальноїДекларації Прав Людини (Кожналюдинамає право на волю переконань)

б) ст. 43 “Основ законодавстваУкраїни про охоронуздоров’я” (про згоду на медичневтручання);

в) ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Державиучасники… забезпечуютьусі… права… без якої-небудьдискримінації, незалежновід стану здоров’я… дитини)

г) ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасницівживаютьвсіхнеобхіднихзаходів для забезпеченнязахистудитинивідусіх форм дискримінаціїабопокарання на підставі статусу, діяльності, висловлюванихпоглядівчипереконаньдитини, батьківдитини, законнихопікунівчиіншихчленівсім’ї.),

г) ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасницівживаютьвсіхнеобхіднихзаходів для забезпечення того, щобдіти, батьки якихпрацюють, мали право користуватисяпризначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)

д) ч.І., п. 11 частини 1 ЄвропейськоїСоціальноїХартії (про право кожноїлюдини на використання будь-якихзаходів, щодозволяютьйомузабезпечитинайвищийдосяжнийрівеньздоров’я).

є) ст.12, закону України “Про захистнаселеннявідінфекційних хвороб” (про щеплення за згодоюпіслянаданняоб’єктивноїінформації)

Ознайомленийзізмістом Закону України “Про захистнаселеннявідінфекційних хвороб”, лікаремдоведенi до відомаможливінаслідкивідсутностіщеплень:

– Ускладнення при Гепатиті В є затяжнийперебігхвороби з переходом у хронічний гепатит (імовірність – 5-10%), що у свою чергуможе привести до цирозу і раку печінки. Імовірністьхронічноїінфекції в дітейвід 1 до 5 роківскладає 25-50%, у дітей, щозаразилися гепатитом при пологах – 90%;

– Ускладнення при Туберкульозі – поразкоюбагатьохорганів, щосупроводжуютьсялихоманкою, значнимспадком сил. найчастішеуражаютьсялегені з утвореннямпорожнин (каверн), щоможутьпрориватися в бронхи.

Можливіпоствакцінальніускладнення:

1. Анафілактичний шок;

2. Енцефалопатія;

3. Судорожністани при t >39

4. Набряк, гіперемія в місціуведеннявакцини.

Дата                                                                     Підпис