Відмова надавати форму 063/0 у школу

Директору ЗОШ № __________________

(ПІП директора) ____________________

(ПІП матері/батька)__________________

Матері дитини, учня ___________ класу

(ПІП дитини)________________________

Заява

Я, ________________________, мати дитини, учня __________ класу

ПІП дитини__________________________ р.н., відмовляюся надавати форму 063/0 у школу, користуючись правом закріпленим у Законі України «Про захист персональних даних2 та ст.. 39-1 Закону України ! Основи законодавства України про охорону здоров’я» (право на таємницю про стан здоров’я), оскільки ця форма містить конфіденційну медичну інформацію, яка жодним чином не стосується навчального процесу.

     До того ж, форми 063/0 немає у вичерпному переліку документів, які необхідно надати для зарахування дитини до школи, у пункті 4 «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних заходів освіти2 (далі Порядок), що затверджений Наказом Міністерства освіти та науки №367 від 10.05.2018 року, для здобуття повної загальної середньої освіти.

       Тому прошу не вимагати зайвих документів, не передбачених Порядком, що містять конфіденційні персональні дані, а саме інформацію про стан здоров’я.

___._______.2020 року                             Підпис: