Скарга щодо незаконного висновку ЛКК

Головному лікарю

Голові ЛКК

(повна назва медичного закладу)

Копія: Департамент охорони здоров’я

(назва населеного пункту)

Копія: Відділ прокуратури

(назва районного відділу прокуратури)

Від ПІБ батька / матері

Адреса, телефон

Скарга

(Дата та час) я, батько / мати ПІБ та дата народження дитини, привів/привела свою дитину на прийом до лікаря ПІБ лікаря, з яким у нас укладено угоду про медичне обслуговування (вказати номер та дату угоди-декларації). Згідно з чинним законодавством, я попросила оглянути мою дитину ПІБ і видати довідку «Здоровий. Відвідувати може» для прийому у дитячий садочок. Лікарем мені було повідомлено, що видача такої довідки можлива лише після проходження комісії ЛКК, що суперечить наявному законодавству. Посилання на ст. 15 Закону про захист населення від інфекційних хвороб не є правомірним, адже ст. 15 не визначає порядок надання лікарем довідки про епідеміологічне оточення або довідки «Здоровий. Відвідувати може». 

(Дата) нами було отримано висновок комісії ЛКК, у якому зазначено, що дитина здорова, але не може відвідувати дитячий заклад. Такий висновок є прямим порушенням положення про ЛКК, згідно якому комісія має засновувати своє рішення на даних медичного огляду дитини, наданих аналізів та її особистої спроможності до діяльності, у даному випадку, навчальної. Комісія ЛКК не є повноважною аналізувати норми закону та їх застосування до інших сфер життя, зокрема, сфери навчання, і жодним чином не може обмежувати доступ до навчання.

Таким чином, лікарем ПІБ та комісією ЛКК було вчинене самоправство щодо мене та моєї дитини, що має наслідком обмеження доступу до освіти моєї дитини ПІБ, гарантованого Конституцією.

Вимагаю НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ самоправні дії лікаря ПІБ та ЗАБЕЗПЕЧИТИ надання довідки «Здоровий. Відвідувати може» моїй дитині, ПІБ та дата народження дитини заповненої у суворому дотриманні відповідної інструкції Міністерства охорони здоров’я України.

*Вимагаю також надати висновок комісії ЛКК, оформлений згідно з відповідним нормативним положенням та у межах компетенції ЛКК, обґрунтований станом здоров’я моєї дитини ПІБ.* – цю фразу можна не писати, якщо є підстави вважати, що ЛКК знову надасть негативний висновок. Тим не менш, вона представляє собою цілком логічну та законну вимогу.

Дата                                                                                                          Підпис