Щодо не допущення порушення конституційних прав дитини

Директору [назва закладу, адреса , ПІП директор]

ПІП_заявника,

адреса, засібзв’язку

батька/матеріучня/учениці ___ класу

ПІП_дитини

в інтересахзазначеноїдитини

Заява

Щодо не допущення порушення конституційних прав дитини

Моя дитина ПІБ, дата народження, є учнем / ученицею ___ класу[назва і адреса закладу]. [дата] мною отримане письмове повідомлення без номеру, підписане [посади та імена], згідно з яким моїй дитині ПІП має бути проведене щорічне обстеження на [назва хвороби або обстеження]. Повідомлення містить посилання на Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб». У повідомленні прописано зобов’язання подати довідку про проходження відповідного обстеження, та зазначено, що у разі неподання такої довідки моя дитина не зможе відвідувати шкільний заклад.

У зв’язку з цим повідомляю наступне.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, посадові особи мають діяти виключно у межах своїх повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією України і законами України.

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» окреслює загальні засади проведення профілактичних та протиепідемічних заходів. Цей закон не містить зобов’язань та не окреслює межі повноважень працівників навчальних закладів, які деталізовано в законодавстві про освіту (Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту»). Жодних повноважень щодо відсторонення дітей від навчального процесу та/або відвідування загальноосвітнього закладу середньої освіти «Про захист населення від інфекційних хвороб»не містить. У статті 15 зазначеного закону визначені повноваження працівників дитячих закладів, а саме:

«… Працівники дитячих закладів зобов’язані:

вести постійне спостереження за станом здоров’я дітей, а в разі виявлення хворого на інфекційну хворобу – вжити заходів для його ізоляції від здорових дітей та негайно повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров’я;

систематично проводитигігієнічненавчання та вихованнядітей.»

Таким чином, жодних повноважень ані у директора освітнього закладу, ані у медичної сестри освітнього закладу щодо ознайомлення з додатковою (не передбаченою закондавством) медичною документацією учнів та спрямування їх на додаткові медичні обстеження, не передбачено.

У той самий час, підзаконним актом, який регулює періодичність проходження учнями закладу середньої освіти профілактичних оглядів та зміст цих оглядів, є Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Згідно з даним наказом, учні загальноосвітнього закладу середньої освіти мають проходити профілактичні медичні огляди 1 раз на рік, про що до закладу освіти подається довідка встановленого зразка (086-1/о). Інших медичних документів, обовязкових до подання до закладу середньої освіти, не передбачено.

Повідомляю, що довідка зразка 086-1/о була подана мною для моєї дитини ПІП до [назва закладу][дата]. Таким чином, для моєї дитини ПІП наразі виконано усі приписи законодавства щодо подання медичної документації до закладу загальної середньої освіти.

ПРОШУ припинити вимагати будь-які довідки або іншу інформацію медичного характеру, що не окреслені чинним законодавством для учнів закладів загальної середньої освіти. Прошу Вашої уваги, що, згідно з Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» ст. 39-1:

«…Пацієнтмає право на таємницю про стан свогоздоров’я, факт звернення за медичноюдопомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при йогомедичномуобстеженні.

Забороняєтьсявимагати та надавати за місцемроботиабонавчанняінформацію про діагноз та методилікуванняпацієнта.».

Дата                                                                                                           Підпис