Про свободу переконань та захист від дискримінації

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”:

Ст.6
Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає: … и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я;

Конституція України:

Ст.24
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками …переконань… або іншими ознаками.

Ст.34
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:

Ст.10(1)
1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів

Ст.14(1)
Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою …переконань… або інших обставин.

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:

Ст.1
1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою …переконань… або за іншою ознакою.
2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

Конвенція про права дитини:

Ст.2
1. Держави учасники… забезпечують усі… права… без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров’я… дитини.
2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації … на підставі … висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):

Ст.1
Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі – без дискримінації – повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини.

Загальна декларація прав людини:

Ст.19
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права:

Ст.19
2.Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду

Європейська соціальна хартія

Ч.1
11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я.