You are currently viewing Повна і достовірна інформація про щеплення. Позиція Президента?

Повна і достовірна інформація про щеплення. Позиція Президента?

Факт наявності ускладнень та смертей після проведення вакцинації навіть у здорових людей не є таємницею. Пошукові системи видають чимало подібних новин як в Україні, так і в світі. Більшість з них пов’язані з вакцинацією проти ковід-19. Наприклад, смерть студента на Київщині або британської моделі у Нікосії. Втім, здебільшого такі повідомлення супроводжуються тезисом “після не означає внаслідок” та “лікарі стверджують, що вакцина не була причиною смерті / ускладнень”.

Подібна ситуація з дитячою вакцинацією призвела до появи у 1990 р. системи VAERS у США. У 1986 році американський Конгрес прийняв National Childhood Vaccine Injury Act, яким проголошувалось повне позбавлення виробників вакцин від відповідальності за поствакцинальні ускладнення та смерті (ПВУ), що відбулись після прийому їх препаратів. З цього моменту відповідальність перед постраждалими мала нести держава США. Через небажання лікарів фіксувати ПВУ, що наставали впродовж кількох днів (іноді навіть годин) у дітей, численні скарги батьків і звернення активістів у 1990 році було створено загальнонаціональну систему фіксації поствакцинальних ускладнень VAERS. Батьки та дорослі пацієнти могли вносити дані до цієї системи, а виробники вакцин та лікарі були зобов’язані це робити.

Ситуація з фактично примусовим (щеплення з метою збереження робочого місця або доступу до елементарних соціальних благ) проведенням вакцинації проти ковід-19 в Україні призвела до значної кількості незареєстрованих ПВУ. Офіційні повідомлення МОЗ України, вочевидь, не надають повної інформації . До того ж, дані про наявність ПВУ та їх характер не розповсюджуються, публікації на цю тему здебільшого закінчуються твердженнями про ефективність та безпеку вакцин. Доступ до статистики ПВУ майже неможливо здійснити простим пошуком у браузері або на сайті МОЗ України, Державного експертного центру тощо. Це стосується не лише вакцин проти ковід-19. Тенденцією 2021 року стало ще більше ускладнення процесу пошуку інформації. Якщо у звіті про смерті грудних дітей, які настали протягом двох діб після вакцинації у 2019 році, присутня таблиця 7б (наприкінці звіту), що надає дану інформацію, то у звіті за 2021 рік такі дані вже відсутні. Дані про кількість зареєстрованих випадків ПВУ без деталізації можна знайти в таблиці 2б (п. J07 вакцини – 6% від всіх зареєстрованих випадків ускладнень та смертей після медичних препаратів) та в таблиці 2в. Втім, у таблиці 2в необхідно шукати інформацію за назвою типу вакцини, який написано англійською. Наприклад, “COVID-19 vaccine” або “Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus”.

Повна і достовірна інформація про щеплення. Позиція Президента?
Відсоток ПВУ серед загальної кількості побічних реакцій на медичні препарати, джерело ДЕЦ МОЗ України

Подібна ситуація призвела до необхідності фіксації випадків ПВУ та їх оприлюднення у більш відкритий спосіб. У відповідь на звернення постраждалих від вакцин, батьків дітей нашими активістами було розроблену петицію про створення в Україні системи даних про поствакцинальні ускладнення, подібної до американських та європейських аналогів. В петиції було визначено наявну в Україні законодавчу базу щодо фіксації ПВУ, специфіку її втілення та запропоновано створити український аналог VAERS. Текст петиції подано наприкінці статті.

Відповідь від сервісу петицій до Президента України прийшла досить швидко – менше, ніж за один день. Текст відповіді наведено на скріншоті нижче.

Повна і достовірна інформація про щеплення. Позиція Президента?
Відповідь на подання петиції до Президента України

На жаль, визначити, яким чином подана петиція не відповідає вимогам закону України “Про звернення громадян”, нам не вдалось. Нижче наводимо текст петиції. За наявності бажання, пропонуємо Вам подати петицію особисто на сервісі https://petition.president.gov.ua/. Текст можна редагувати. Сподіваємось, що причина неприйняття петиції – технічна. Адже у зворотньому випадку ситуація з дотриманням прав людини в Україні, зокрема, у сфері медичного втручання, є невтішною. У випадку здійснення спроби подання петиції й отримання будь-якого результату просимо повідомити нас за електронною адресою hq@vvv.org.ua або у месенджерах.

Текст петиції до Президента України

Тема: Охорона здоров’я; права людини

Суть звернення: Відкрити реальну статистику про постраждалих від вакцин

Текст:

На даний час система фіксації поствакцинальних ускладнень та летальних випадків в Україні не є публічно доступною. Бюджетні кошти витрачаються у значному обсязі на рекламне просування вакцинації, втім, факт наявності поствакцинальних ускладнень та смертей здебільшого не висвітлюється та не доводиться до відома громадськості. Разом з тим, наявність ризику отримання ускладнень або настання летального випадку після проходження вакцинації зазначена в анотації до кожної вакцини та закріплена наказом МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду» (додатки 3, 4).
Українці мають право отримувати повну і достовірну інформацію про медичне втручання, яке їм пропонується здійснити, та його можливі наслідки. Законодавство України (ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”, ст. 12; ЗУ “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, ст. 6, ст. 39, ст. 43) закріплює це право. Наразі в Україні отримати статистику з поствакцинальних ускладнень можна наступними способами:
1) Звернення із запитом до МОЗ України;
2) На веб-сайті Державного експертного центру МОЗ України
Втім, фіксація випадків смертей і настання ускладнень після вакцинації та зведення статистичних даних здійснюється виключно працівниками медичної системи. Зважаючи на фінансове заохочення лікарів до проведення вакцинації (яскравий приклад – постанова Кабінету міністрів №1440 від 29.12.2021р., де визначено розмір винагороди лікарю за кожну провакциновану проти ковід-19 людину), достовірність і повнота отриманої таким чином статистики викликають сумнів.
У розвинених країнах існують загальнодоступні системи фіксації поствакцинальних ускладнень. Дані до деяких з цих систем можуть вносити самі пацієнти. Зведені дані наводяться на загальнодоступному вебсайті. Прикладом таких систем є VAERS (Сполучені Штати Америки), Eudra Vigilance (Європейський союз). Зазначимо, що, на жаль, навігація та пошук у цих системах не є інтуїтивними і мають бути дороблені.
Вимагаємо від президента України Володимира Зеленського створити незалежну базу даних для фіксації побічних дій від вакцин, із онлайн-доступом, на прикладі американської системи VAERS. Український варіант VAERS має містити зручний інтерфейс та систему пошуку за ключовими словами, а також детальну інструкцію щодо користування системою (отримання статистичних даних та внесення даних до системи). Ініціювати внесення змін до наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду», додавши пункт про обов’язок лікаря щодо внесення кожного випадку поствакцинальних ускладнень або летального випадку, що настав після проведення щеплення, у повному обсязі до вказаної системи. Зважаючи на наявність законодавчо закріпленого фінансового заохочення лікарів до проведення вакцинації, ввести адміністративну та кримінальну відповідальність лікаря за невнесення даних про поствакцинальні ускладнення та летальні випадки, що стали йому відомі, у систему або внесення даних у неповному обсязі. Ввести адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб за здійснення тиску на лікарів щодо невнесення даних до системи / незвітування про настання поствакцинальних ускладнень та / або летальних випадків після проведення щеплень.