You are currently viewing МОЗ України про карантин та щеплення під час воєнного стану

МОЗ України про карантин та щеплення під час воєнного стану

Громадська організація «Вакцинація: Вільний Вибір»

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув лист Громадської організації «Вакцинація: Вільний Вибір» від 18.09.21 № 233, яке
надійшло листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 29.11.2022 № 30761/0/2-21, та повідомляє.

На сьогодні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню COVID-19 здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) (далі – Постанова № 1236).

Згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковимпрофілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов’язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичнимщепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897, обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними
роботи.

Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до зазначеної норми Закону Міністерством охорони здоров’я України було прийнято наказ від 04.10.2021 № 2153, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 за № 1306/36928 (із змінами), яким затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (далі – Перелік).

Переліком передбачено, що обов’язковим профілактичним щепленням
проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 підлягають (у разі відсутності абсолютних протипоказань до щеплень) працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти,

закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності; підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 83;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Водночас повідомляємо, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», строк дії воєнного стану продовжено на 30 діб.

У зв’язку введенням воєнного стану в Україні наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.022022 № 380, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2022 за № 256/37592 та набрав чинності 01.03.2022, дію наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» зупинено до завершення воєнного стану в Україні.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 372 внесено зміни до Постанови № 1236, а саме: встановлено, що «зелений», «жовтий», «помаранчевий» та «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 не застосовуються на період дії воєнного стану в Україні. На період дії воєнного стану в Україні: фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендовано дотримуватись протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;фізичним особам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;закладам охорони здоров’я забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 372 встановлено, що на період воєнного стану не застосовується пункт 416 Постанови № 1236, якою передбачено алгоритм дій керівників підприємств, установ та організацій щодо контролю за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 працівниками, обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 04.10.2021 № 2153.

З урахуванням викладеного, до завершення воєнного стану обмежувальні протиепідемічні заходи, які були встановлені для рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19 не застосовуються. Також з 01 березня 2022 року і до завершення воєнного стану відсутні підстави для відсторонення від роботи працівників через відсутність обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19.