Директору школи / Завідувачу садочка щодо фізичного недопущення дитини до навчання

Директору школи №

ПІБ

адреса

тел

Заява

(Дата) я привів/привела мою дитину до школи / садочка, до якої /якого вона зарахована у … році. Працівниками / адміністрацією школи було здійснено фізичне недопущення моєї дитини шляхом перекриття входу до школи / садочка / класу / групи, на адресу мою та дитину було висловлено усну заборону заходити до школи / садочку – цю частину треба редагувати під конкретну ситуацію.

На цей час офіційними посадовими особами різних установ листами та через ЗМІ розповсюджується інформація, стосовно відвідування та відсторонення учнів навчальних закладів, яка спрямована на маніпулювання деякими нормами законів та ігнорування інших положень діючого законодавства. З огляду на це, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах. Згідно з Рішенням Конституційного суду України №5-рп/2004 від 04.03.2004 р. доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Згідно п.4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженому наказом МОН №367 від 16.04.2018р, зарахування учнів проводиться за наявності виключно таких документів: заяви про зарахування, копії свідоцтва про народження дитини, оригіналу або копії медичної довідки за формою №086-1/о та оригіналу або копії відповідного документа про освіту (за наявності). Інших вимог до здобувача освіти цей Порядок не висуває.

В свою чергу, відрахування учнів із закладів освіти здійснюється згідно розділу IV Порядку, а саме:

  • при здобуті повної загальної середньої освіти;
  • при зарахуванні до іншого закладу освіти;
  • при переведенні до іншого закладу освіти;
  • при вибутті на постійне місце проживання за межі України;
  • при здобутті початкового результату (1, 2 чи 3 бали) чи нездобутті жодного результату річного оцінювання та (або) державної підсумкової атестації – для учнів 9 класу, які вивчають даний предмет поглиблено, за рішенням педагогічної ради.

Інших причин відрахування учнів законодавство не встановлює.

Відсторонення учнів за ініціативи навчального закладу, його посадових осіб чи колегіальних органів закладу (наприклад, педагогічної ради) законодавством не передбачено.

З медичних причин за ініціативи державних санітарних лікарів та інших посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби, що уповноважені на те керівниками відповідних служб, відстороненню, в тому числі від навчання, підлягають учнів:

  • які навчаються на території виникнення і поширення інфекційних хвороб та уражень людей – виключно при запровадженні на цій території чи в цьому навчальному закладі у встановленому законом порядку особливих умов та режимів навчання за поданням відповідних головних державних санітарних лікарів у межах їх повноважень, згідно ст.30 ЗУ “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
  • відносно яких складено подання відповідними посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби згідно розділу 2  Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, затвердженої наказом МОЗ №66 від 14.04.95р.

Інформую Вас, що відносно моєї дитини, ПІБ, жодних подань державною санітарно-епідеміологічною службою не внесено, жодних обмежень та/чи особливих умов навчання не запроваджено, жодних зобов’язань керівництву навчального закладу не встановлено.

Доводжу до Вашого відома, що жодні інші приписи, рекомендації, листи тощо, інших, ніж державної санітарно-епідеміологічної служби, адресантів, згідно чинного законодавства, не створюють обов’язків щодо відсторонення учнів від навчального процесу та переведення їх на інші форми навчання.

Звертаю увагу, що спроба перешкоджання відвідування моєю дитиною навчального закладу з Вашого боку як фізично, так і шляхом видання розпорядчих документів чи в інший спосіб без вмотивованого іменного подання на відсторонення з боку посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби є грубим порушення приписів чинного законодавства та тягнуть за собою відповідну відповідальність, а саме 356 КК України (Самоправство).

У випадку ігнорування відповідних приписів законодавства та прийняття рішення про неможливість відвідування моєю дитиною навчального закладу прошу видати відповідний розпорядчий документ, мотивувавши його посиланням на приписи законодавства, якими встановлено право приймати рішення про неможливість відвідування (відсторонення) зарахованою здоровою дитиною відповідного навчального закладу.

Дата   Підпис